Σχετικά με μας

Η εταιρεία Μιχαηλίδης– Εμπορεία Τροφίμων, απορρυπαντικών και χαρτικών, ιδρύθηκε το 2015 στη Θεσσαλονίκη από τον Αντώνη Μιχαηλίδη και δραστηριοποιείται έκτοτε στον χώρο του Χοντρικού Εμπορίου. Αν και ξεκίνησε την λειτουργία της στη Βόρεια Ελλάδα  αρκετά πρόσφατα, οι δεσμοί της με την Κυπριακή εταιρεία Penmore Investments Ltd, η οποία δραστηριοποιείται στην Κύπρο από το 1980, της δίνουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τις γνώσεις, την εμπειρία ακόμη και τις υφιστάμενες συμφωνίες με προμηθευτές που έχει η Κυπριακή Εταιρεία, με στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών.

Η εταιρία Μιχαηλίδης, καλύπτει πλέον τις ανάγκες κάθε επαγγελματία μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διακινεί, με δικό της δίκτυο διανομής και με βασικό πλεονέκτημα της, τις ανταγωνιστικές τιμές που προσφέρει στους πελάτες της.

Στοχεύοντας πάντα στην καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών της, το όραμα της εταιρίας είναι η ολοένα και μεγαλύτερη ανάπτυξη, στη φιλοσοφία της άμεσης και ορθής εξυπηρέτησης των πελατών, η οποία θα εμπεδώσει σχέσεις εμπιστοσύνης και σταθερότητας μαζί τους.